ZALANDO W GARDNIE

ZALANDO W GARDNIE

Zadaniem była rozbudowa budynku biurowo-socjalnego, wybudowanie dodatkowego łącznika wraz z przebudową istniejących budynków. Celem było zwiększenie zatrudnienia, poprawa warunków pracy oraz udogodnienia funkcjonalne. Budynek jak i łącznik kontynuują istniejącą estetykę architektoniczną.


powierzchnia użytkowa - 2984 m2
autor projektu - Dominik Górski, Malwina Tomiak, Adriana Szubryt