PROJEKT BUDOWLANY

Gorscy Architekci - Biuro Projektowe - Szczecin Projekt budowlany

W roku 2020 wprowadzono aktualizację Prawa Budowlanego.

Zmienia się ono dosyć często, natomiast istotną różnicą jest zakres, który przygotowuje się do pozwolenia na budowę. Projekt budowlany zgodnie ze zmienioną ustawą składa się z:

1. Projektu zagospodarowania terenu obejmujący część opisową i rysunkową na mapie do celów projektowych. Część rysunkowa zazwyczaj zawiera:

– planszę podstawową (w skali 1:500)  na której oznaczone jest zagospodarowanie w postaci budynków, utwardzeń, tarasów, śmietników miejsc postojowych itp,

– planszę koordynacyjną (w skali 1:500) na której wrysowane są instalacje zewnętrzne, przyłącze, sieci, zbiorniki, studnie itp.,

– ewentualne dodatkowe rysunki wyjaśniające wątpliwe dla urzędu sprawy jak np. część graficzna do obszaru oddziaływania inwestycji, przekrój przez teren pokazujący spadki itp.

2. Projektu architektoniczno-budowlanego obejmujący część opisową i rysunkową. Część graficzna zazwyczaj obejmuje:

– rzuty wszystkich kondygnacji i dachu (skala dostosowana do inwestycji, zazwyczaj 1:50, 1:100 lub 1:200)

– charakterystyczne przekroje (skala dostosowana do inwestycji, zazwyczaj 1:50, 1:100 lub 1:200)

– elewacje budynku (skala dostosowana do inwestycji, zazwyczaj 1:50, 1:00 lub 1:200)

– ewentualne rysunki dodatkowych obiektów np. wiaty śmietnikowej

– ewentualne dodatkowe rysunki wyjaśniających wątpliwe dla urzędu sprawy

3. Projektu technicznego (branżowego) w zakresie konstrukcji, instalacji, branży drogowej itp. w zależności od przedsięwzięcia. Tę część poruszę w 8 części serii artykułów.

4. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. Ten temat zgłębialiśmy w poprzednim artykule.

Obecnie do urzędu do pozwolenia na budowę składamy pozycje: 1. projekt zagospodarowania, 2. projekt architektoniczno-budowlany, 4. wymagane dokumenty i uzgodnienia. Żeby uzyskać pozwolenie na budowę nie musimy przedkładać 3. projektu technicznego.

Ponadto do każdego projektu dołącza się oświadczenie o o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz kopie uprawnień i zaświadczenia przynależności do właściwej izby. 

Projekt ma obowiązek sprawdzenia przez uprawnionego projektanta danej specjalności. Nie dotyczy to obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Na pewno dla mnie jako projektanta proces przygotowywania dokumentacji do urzędu stał się trochę szybszy i mniej stresujący, poza tym ograniczył ilość przygotowywanej „makulatury” :). Docelowo jednak i tak trzeba zrobić całą robotę tak jak to robiliśmy wcześniej.


Na pewno przyspieszyło to przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę, natomiast nie zwalnia nas to z konieczności przygotowania tego opracowania jeżeli chcemy realizować inwestycję. Ponadto żeby dobrze zrobić projekt budowlany powinniśmy już mieć albo wstępne opracowania branżystów albo chociaż jakieś założenia i wytyczne. Jeżeli koordynacja między poszczególnymi branżami zacznie się już po przekazaniu projektu budowlanego, może się okazać, że ew. zmiany które musimy wprowadzić spowodują konieczność wprowadzenia projektu budowlanego zamiennego oraz ponowną drogę do pozwolenia na budowę.

Projekt budowlany przygotowuje się i składa aktualnie w 3 egzemplarzach. Docelowo trafiają po jednym do: inwestora, administracji budowlanej i nadzoru budowlanego.